Увођење гониометара

Мјерни уређај гониометра је мјерни уређај угла који се назива и гониометар, гониометар, метар углова, протрактор и тако даље. Сада се односи на систем за мерење угла у дисперзивни спектроскопији рентгенске флуоресценције. Користи механизам преноса рука за мерење угла.