Nove oči odlikovan kao "Buduće zvezda 2016"Nove oči pruža medicinske institucije sa digitalnim rješenjima kao prenosni matericu kamera, bežični HD hirurški video aplikacije, MedićAl informatizationrešenjai sl.


Saprihodi od 164 miliona juana, neto profit od više od 40 miliona yuanin 2015, nove oči je dobio nagradu kao "Budućnost zvezda u 2016" u NEEQ BUDUĆNOSTI ZVEZDA BILBORD 2016.