Položaj mikroskopskih uređaja i vladanjem

Operacija

Operacija princip mikroskopski uređaji su pod mikroskopom:

((A) portabl uređaj u obliku kao olovku, zapali rastezanje, ima dovoljno mesta.

(B) postojana kao pan ruku. [2]

(C) igla holder, nož i makaze održao dominantna ruka, poverena rukom koja nije dominantna i pinceta.

(Iv) je sasvim zadovoljna sa obe ruke, kad posluju na koordinaciju.

(E) svaku paralelu da instrumenti moraju biti odvedeni sa površine IRIS u prednjoj komori putem, na mestu pre nego što možemo promeniti pravac na vrhu.

(F) kralj do povećavanja granica, hirurški instrumenti opseg je radije ograničen, posebno manje uz i niz pokreta treba izbegavati.